Viện Địa lý tài nguyên Tp. Hồ Chí Minh

1, Mạc Đĩnh Chi, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Website: http://www.resourcesgeography.ac.vn/

Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia

Tầng 4, số 39, Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

website: https://nafosted.gov.vn/

Email: carees.conf@gmail.com