THÔNG BÁO HỦY THỰC ĐỊA CẦN GIỜ

Ban tổ chức Hội thảo Carees 2019 trân trọng thông báo:

Do số lượng người đăng ký tham gia thực địa Cần Giờ vào ngày 30/11/2019 ít (11 người), BTC không tổ chức đi thực địa được. Anh/ chị đã đăng ký và chuyển tiền đi thực địa vui lòng liên hệ chị Nguyễn Thị Ngọc Sương, số điện thoại: 0383502434 để nhận lại tiền từ ngày 26/11/2019 đến hết ngày 29/11/2019 (hoặc Anh/ chị có thể nhận tiền mặt vào ngày Hội nghị).